Home Voorwoord Fotoalbum Parenteel Begraafplaatsen                     

 

Drs J.B.A.F. Mayor Polak

 Voornamen: Johan Bernard Abraham Fortunatus, oorspronkelijk slechts Polak geheten, later zich bij Kon. Besl. zich noemende en zeggende: "Mayor Polak".

Beducht voor het naderend NAZI-regime benadrukte hij met de aangenomen naam zijn (niet Joodse) Europese afkomst door de naam van een uitgestorven familietak van "Jean Frederic Theodore Mayor" (geb. op 1 feb. 1797 te Genève. ovl. te Besoeki op 4 jan 1848) Goeverneur van Makassar, Resident van Soerakarta en toezichthoudend Resident van Djokjakarta aan te nemen. 

Hij was Bestuursambtenaar, plaatselijk Assistent Resident en had in Leiden (Indologie) gestudeerd, behoorde tot de z.g. "ethici" en deed in ± 1949 afstand van zijn Nederlanderschap en nam de Indonesische nationaliteit aan. In die kwaliteit werd hij parlementslid van de RIS (Republik Indonesia Serikat - Ver. Staten v. Indonesië) die kort daarop door Ir. Sukarno werd ontbonden en tot éénheidsstaat en verviel daarmee als ex-Nederlander in ongenade.

 

 
Terug